Są wśród nich historycy, etnolodzy, ekonomiści, ewolucjoniści, socjolodzy. Inicjatorem i pomysłodawcą bazy jest prof. Peter Turchin, naukowiec związany z Wydziałem Ekologii, Biologii Ewolucyjnej, Antropologii i Matematyki na Uniwersytecie w Connecticut (USA). W realizacji tego programu bierze udział zespół prof. Arkadiusza Marciniaka z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Baza będzie zawierać informacje dotyczące najważniejszych zagadnień o charakterze kulturowym, gospodarczym, społecznym, rytualnym z całego świata, począwszy od okresu neolitu (schyłek epoki kamienia) aż do XIX wieku.

Baza jest konstruowana według specjalnego wzoru pozwalającego na gromadzenie danych o różnych jednostkach terytorialno-kulturowych tzw. polities, w porównywalny sposób. Do tej pory w bazie zebrano informacje dotyczące około 400 polities. Poznańscy archeolodzy podjęli się zakodowania danych dotyczących społeczności neolitycznych na obszarze rozciągającym się od Lewantu i Mezopotamię poprzez Anatolię, Bałkany aż po Europę Środkową.

- Początkowo dane zapisywane były w formule Wiki w sposób linearny, nie posiadały zaawansowanej struktury, nie było możliwe wykorzystanie aparatu statystycznego. Baza w takiej formie nie spełniała naszych oczekiwań. Jej możliwości praktycznego wykorzystania były bardzo ograniczone. Z pomocą przyszedł nam nowy projekt „Aligned", realizowany w ramach programu Horyzont 2020. To wsparcie informatyków i inżynierów baz danych przyczyniło się do wypracowania znacznie bardziej efektywnej formuły „Seshat" – mówi prof. Marciniak.

Projekt „Aligned" odwołuje się do zaawansowanej platformy Internetu semantycznego, czyli takiego, który pozwala w systematyczny sposób korzystać z ogromu danych dostępnych w globalnej sieci i gromadzić je w przejrzysty sposób, kontrolując jednocześnie ich jakość. Program ten polega na zastosowaniu do gromadzenia, zarządzania i interpretacji rozwiązań Internetu semantycznego, w którym informacje są zapisane w sposób zrozumiały dla maszyn, co staje się możliwe dzięki przekształceniu ich do formatu, który umożliwia zautomatyzowane zarządzanie tymi danymi.

Projekt „Aligned" tworzą specjaliści z zakresu IT, przygotowujący niezbędne oprogramowanie, inżynierowie odpowiedzialni za obsługę dużej ilości danych oraz osoby dostarczające informacje. W przypadku archeologicznej części projektu „Seshat", ostatnia z wymienionych grup działa pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marciniaka. Docelowo „Seshat" ma w automatyczny sposób pozyskiwać istotne informacje wprost z internetu.

—pap, nauka w Polsce