Rekordowe upały i silniejsze wiatry, wysokie temperatury zwiększają parowanie, które prowadzi do ulewnych deszczy i powodzi, huragany siejące coraz większe spustoszenie - to wszystko przekłada się na stan psychiczny ludzi. Z badań przeprowadzonych przez Massachusetts Institute of Technology wynika, że wzrost średniej temperatury o 1 stopień Celsjusza w ciągu 5 lat, spowoduje jeszcze większe nasilenie problemów psychicznych.

- Nie wiemy dokładnie, dlaczego rosnące temperatury powodują problemy ze zdrowiem psychicznym - powiedział Nick Obradovich, główny autor badania z Massachusetts Institute of Technology. - Mamy wiele do zrobienia, aby dowiedzieć się, co dokładnie jest tego przyczyną - dodał.

Zespół pod kierunkiem  Obradovicha, połączył dane z US Centers for Disease Control and Prevention's Behavioral Risk Factor Surveillance System, gromadzącego dane ankietowe o stanie zdrowia psychicznego mieszkańców USA z informacjami o wydarzeniach atmosferycznych. Dane obejmują dziesięć lat i dotyczą 2 milionów osób. - Mieliśmy okazję zapoznać się z informacjami na temat tego, w jaki sposób warunki środowiskowe są związane z odczuwaniem własnego zdrowia psychicznego przez respondentów ankiet - powiedział Obradovich.

Zespół stwierdził, że pięcioletnie ocieplenie o zaledwie 1 stopień Celsjusza wiąże się z dwuprocentowym wzrostem występowania problemów psychicznych.

W następnym kroku naukowcy postanowili ocenić związek występowania chorób z huraganami. Okazało się, że porównanie zachorowań w miejscach, które zniszczył Huragan Katrina, z niedotkniętymi katastrofą, dało czteroprocentowy wzrost zachorowań na obszarach zrujnowanych.

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej narażone na skutki zmian klimatu są osoby o niższych dochodach, kobiety, oraz osoby z wcześniej zdiagnozowanymi problemami psychicznymi.
Adaptacja do warunków klimatycznych trwa całe życie. Gwałtowne ocieplenie klimatu pociąga za sobą zmianę, za którą organizm nie nadąża, a to powoduje pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Choć oczywiście są czynniki łagodzące ten efekt.

Istnieją również inne badania, potwierdzające spostrzeżenia zespołu z MIT. Dr Jonathan Patz, dyrektor Global Health Institute na Uniwersytecie Wisconsin-Madison, ocenia na podstawie własnych, siedemnastoletnich badań, że wysokie temperatury mają związek z autodestrukcją i próbami samobójczymi. Podkreślił również, że zmiana klimatu może wywoływać odczucie jakim jest „stres i rozpacz”,  a to jest związane z niedostatecznym zainteresowaniem rządów zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.