Ministrowie chcą wspomóc [link=http://protectmaledives.com]protectmaledives.com[/link] – portal, który propaguje ochronę raf koralowych.