Starzenie przebiega szybciej u osób nieposiadających wykształcenia. Do wniosków tych brytyjscy naukowcy doszli, mierząc telomery (fragmenty DNA na końcach chromosomów). Były one krótsze u osób bez wykształcenia, co wskazuje na większą podatność na starzenie się.