Tegoroczne badania wykopaliskowe powinny dać odpowiedź na pytanie, czy znalezisko w pobliżu gnieźnieńskiego kościoła św. Jerzego to pozostałości po bramie wjazdowej do książęcej części grodu, czy palatium Bolesława Chrobrego. Wykopaliska na Wzgórzu Lecha będą prowadzone w okolicach miejsca, w którym odnaleziono obiekty kamienne z XI wieku.