Nagrodę główną o wartości 5 tys. euro przyznano projektowi „Ochrona czynna pszczół z wizualizacją przestrzenno-przyrodniczą terenu Kopalni Wapienia Górażdże"

Międzynarodowy konkurs adresowany do środowisk akademickich i organizacji przyrodniczych ma na celu popularyzację wiedzy na temat bioróżnorodności terenów kopalni surowców mineralnych, jak również wspieranie projektów naukowo-dydaktycznych w zakresie ochrony przyrody.

Wszystkie projekty zgłoszone przez laureatów polskiej edycji Quarry Life Award biorą również udział w rywalizacji międzynarodowej, której wyniki poznamy 8 grudnia podczas uroczystej gali finałowej w Brukseli. Trzecia edycja konkursu organizowanego przez koncern HeidelbergCement odbywa się w 22 krajach na całym świecie, a pula nagród na szczeblu międzynarodowym wynosi 80 tys. euro.

- Tegoroczna edycja była wyjątkowa. Spośród wszystkich państw UE zaangażowanych w konkurs to właśnie w Polsce zgłoszono najwięcej projektów badawczych. Propozycje uczestników łączyły w sobie aspekty naukowe, edukacyjne i praktyczne, różniły się pod względem metodyki, ale miały wspólny cel — odbudowę i ochronę bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych — wyjaśnia zasiadający w jury Quarry Life Award w Polsce Krzysztof Filusz.

—pap, Nauka w Polsce