Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 8 czerwca 2010 r. (DzU nr 100, poz. 638). Na jego podstawie materiały przekazywane osobom fizycznym i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym, a także w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów będą zwolnione z opodatkowania.

[b]Zwolnienie będzie obowiązywało do 30 września 2010 r.[/b] [b]Warunkiem uprawniającym do skorzystania z niego będzie uzyskanie od obdarowanych powodzian oświadczeń.[/b] W wypadku osób fizycznych będzie to oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przeznaczeniu tych materiałów na usunięcie szkody powstałej w wyniku majowej lub czerwcowej powodzi.