Do takiego wniosku doszli posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i opracowali projekt nowelizacji. Ich zdaniem prowadzący działalność rolniczą także powinni mieć możliwość zatrudnienia niani, której składki na ubezpieczenia społeczne zapłaci ZUS. Przepisy ustawy żłobkowej dają taką możliwość tylko zatrudnionym świadczącym usługi na podstawie umowy-zlecenia lub prowadzącym pozarolniczą działalność. Według projektodawców w wyniku nowelizacji zatrudnionych może zostać około 2 tys. niań, co będzie kosztować budżet około 13 mln zł.

Według ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech niania może zająć się dzieckiem po ukończeniu przez nie 20 tygodni życia. Rodzice mają szansę opłacać za opiekunkę niskie składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie składek: emerytalnej, rentowych, wypadkowej i zdrowotnej, przejmie bowiem ZUS, ale tylko od podstawy wymiaru nie wyższej od minimalnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać z tego przywileju, rodzice muszą zgłosić nianię do ubezpieczeń, nie umieszczać dziecka w żłobku, klubie dziecięcym ani u dziennego opiekuna. Nie mogą korzystać z ulgi podatkowej z racji umowy aktywizacyjnej ani pełnić funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

etap legislacyjny przed pierwszym czytaniem

Zobacz:

» Prawo dla Ciebie » Rolnicy

» Samorząd » Poradniki prawne » Nowa ustawa żłobkowa