Rada Ministrów zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym oraz organami ścigania. Do tej pory w ustawie znajdowały się jedynie zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Teraz jest mowa także o państwach trzecich.

Nowe rozporządzenie określa też sposób działania punktu kontaktowego. W Polsce jest nim specjalna komórka Komendy Głównej Policji. Przyjmuje ona m.in. wnioski o udzielenie informacji i przekazuje je za granicę.

Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji są m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, KAS, Straż Graniczna, policja i Żandarmeria Wojskowa.

Nowe przepisy mają wejść w życie 7 lutego 2020 r.