Przyjęty przez rząd na wtorkowym posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ma dać jej uprawnienia z unijnego rozporządzenia nr 2017/821. Dotyczy ono importu cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Towary takie są przywożone przez zorganizowane grupy przestępcze. KAS uzyska prawo do postimportowej weryfikacji szczególnych obowiązków, jakie ciążą na importerach (chodzi m.in. o wykazanie legalności zakupu).

Nowela do ustawy o KAS realizuje też unijne rozporządzenie 2018/1672 dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Skarbówka częściowo przejmie kompetencje Straży Granicznej i generalnego inspektora informacji finansowej.

Czytaj więcej

Cyna i złoto pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej