Z kolei 21 tys. osób służbę może odbyć jako żołnierze zawodowi. W porównaniu z ubiegłorocznymi danymi to ok. 4 tys. kandydatów więcej. Takie dane znalazły się w rozporządzeniu ministra obrony narodowej, które trafiło do wykazu prac legislacyjnych rządu. Prowadzony będzie program „Legia Akademicka”, czyli ochotnicze szkolenia studentów i absolwentów uczelni. By wziąć udział w ich podstawowej wersji, trzeba być osobą pełnoletnią i niekaraną, mieć polskie obywatelstwo i status studenta. Aktywna rezerwa może zaś powiększyć się o 20 tys. członków, a dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – nawet o 34 550. Terytorialna Służba Wojskowa zyska z kolei do 41 tys. żołnierzy rezerwy i osób z uregulowanym stosunkiem do służby. Projekt uwzględnia dane będące limitem ewentualnych przyszłorocznych przyjęć.

Czytaj więcej

Rezerwiście i pracodawcy za ćwiczenia zapłaci wojsko

Etap legislacyjny: opiniowanie