Samochody zostały zabezpieczone w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która przemycała haszysz z Hiszpanii do krajów skandynawskich. Wśród przekazanych przedmiotów jest samochód marki BMW oraz inny samochód osobowy. Przedmioty zostały przekazane Zarządowi w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji.

Przekazanie zabezpieczonych samochodów było możliwe dzięki tzw. ustawie covidowej. Wprowadzony ustawą art. 232 b Kodeksu postępowania karnego umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Prokuratura Krajowa przypomina, że w styczniu 2021 roku Zachodniopomorski Wydział PZ PK przekazał szpitalom i Policji sprzęt, który został odebrany mafii Vat-owskiej, w marcu 2021 roku Dolnośląski Wydział PZ PK przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej, natomiast Podlaski Wydział PZ PK w lipcu 2021 r. przekazał strażakom sprzęt również odebrany mafii tytoniowej.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Prokuratura: sprzęt zabrany mafii VAT-owskiej dla szpitali