W ciągu czterech najbliższych lat uposażenie policjantów i pograniczników zwiększy się średnio o 609 zł, a strażaków i borowców o 597 zł .Tak wynika z projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rząd, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– To jeden z najważniejszych projektów przygotowanych przez nasz rząd. Program ma na celu zwiększenie skuteczności służb – mówił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Realizacja programu ma umożliwić unowocześnienie wyposażenia i sprzętu oraz budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów. Funkcjonariusze otrzymają m.in. nowe środki transportu, w tym statki powietrzne i jednostki pływające, uzbrojenie oraz wyposażenie ochronne. Zwiększyć się ma liczba posterunków policji.

Program ma wzmocnić motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz zapewnić konkurencyjność wynagrodzeń pracowników cywilnych. Pierwsza podwyżka w wysokości średnio ok. 250 zł jest zaplanowana na 1 stycznia 2017 r., kiedy wejdzie w życie tzw. ustawa modernizacyjna. Kolejne nastąpią co rok.

etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Sejmie