To więcej niż był wart rynek cyfrowej reklamy w Polsce w całym 2007 roku. Wzrost wydatków na reklamę w sieci w I kw. był natomiast wyższy niż całym ubiegłym roku, kiedy wydatki zwiększyły się r/r o 20 proc. i wynosiły 3,17 mld zł.

Najszybciej rosła reklama graficzna (bez wideo): o 43 proc., która stanowiła już połowę wszystkich wydatków. - Duży wpływ na tempo rozwojowe tego formatu ma reklama w mediach społecznościowych, której wartość wzrosła o 136 proc. – podaje IAB. Kolejne były: reklama w wyszukiwarkach (wzrost r/r o 33 proc., udział w rynku na poziomie 12 proc.) i ogłoszenia (udział na poziomie 13,3 proc., wzrost r/r o 14 proc.). Na reklamę wideo firmy wydały o 11 proc. więcej niż rok wcześniej i stanowiła ona 8 proc. reklamowego tortu. - Należy także zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką dynamikę wydatków reklamowych w urządzeniach mobilnych, które wzrosły o 89 proc. i pozyskały 18 proc. tortu reklamowego on-line – podaje IAB.