Poczta w 2020 r. wystawiła 101 715 tytułów wykonawczych w związku z niepłaceniem abonamentu. Z tego zrealizowano 89 248 nakazów zapłaty.

Z tytułu upomnień uzyskano 50,786 mln zł. Po potrąceniu prowizji przez Pocztę Polską na rachunek KRRiT przelano kwotę 47,74 mln zł

Na podstawie nakazów zapłaty Poczcie udało się wyegzekwować kwotę 81,65 mln zł, a do KRRiT trafiło 76,75 mln zł. Razem na rachunek KRRiT w 2020 roku Poczta Polska przekazała z tytułu upomnień i tytułów wykonawczych kwotę 124,485 mln zł.

Łączne zaległości abonentów na koniec grudnia 2020 roku wynoszą ponad 1,23 mld złotych.

Stawka abonamentu za używanie radia od 2021 roku wzrośnie względem 2020 roku o 0,5 zł i wyniesie 7,5 zł miesięcznie (obecnie było to 7 zł). Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego miesięcznie trzeba będzie płacić 24,50 zł - to o 1,8 zł więcej niż obecnie (abonament w tym przypadku do tej pory wynosił 22,7 zł) - przypomina Business Insider Polska.