Reforma sądownictwa od momentu przejęcia władzy przez PiS jest jedną z najważniejszych zmian systemowych w Polsce wprowadzanych przez obecną większość rządzącą. PiS znowelizował w istotny sposób ustawę o TK, zmienił sposób wybierania KRS, wielokrotnie nowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym, a także znowelizował ustawę o ustroju sądów powszechnych. W strukturach SN PiS stworzył Izbę Dyscyplinarną. Ponadto na początku rządów PiS ponownie połączono urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Ostatnia reforma przeprowadzona przez PiS obejmowała nowelizację ustawy o SN i ustawy o ustroju sądów powszechnych - to tzw. ustawa represyjna, która pozwala na karanie sędziów m.in. za podważanie statusu sędziów wskazanych przez KRS wyłonioną w poprzedniej kadencji.

Przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości protestują sędziowie, środowiska prawnicze, zmiany te budzą także wątpliwości w Brukseli. Rządowi zarzuca się, że ten poprzez reformowania wymiaru sprawiedliwości chce doprowadzić do jego uzależnienia od władzy wykonawczej co zagraża praworządności. Przedstawiciele PiS odrzucają takie oskarżenia.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, w związku z przeprowadzanymi reformami, czy ich zdaniem będą one miały wpływ na ich życie - nie przesądzając charakteru tego wpływu.

58,4 proc. respondentów na tak zadane pytanie odpowiedziało: "Tak".

23 proc. udzieliło odpowiedzi "Nie".

18,7 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Możliwość wpływu nowych regulacji na swoje życie częściej niż ogół badanych dostrzegają osoby powyżej 50 lat (61%) oraz badani z wykształceniem wyższym (63%). Zdanie, że reforma może wprowadzić zmiany w ich życiu wyraziły 2 na 3 osoby zarabiające poniżej 1000 zł i podobny odsetek mieszkańców miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.