Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowano do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wcześniej dochodzenie w tej sprawie prowadziła policja. O oskarżeniu pierwsza poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Byłemu współpracownikowi Antoniego Macierewicza, byłemu rzecznikowi MON postawiono zarzuty z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustalono, że wypuszczona na rynek wódka "Misiewiczówka" nie miała wymaganego zezwolenia. 

Bartłomiej M. w listopadzie 2015 r. został rzecznikiem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i szefem jego gabinetu politycznego. Z MON odszedł w marcu 2017 r., a kilka miesięcy później został również wyrzucony z PiS, po tym jak „Rzeczpospolita” ujawniła, że został pełnomocnikiem zarządu ds. komunikacji w państwowej spółce – Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

W 2019 roku Bartłomiej M. został zatrzymany przed agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z podejrzeniem m.in. o powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych.

Czynności prowadzone przez agentów CBA dotyczyły wyłudzeń finansowych, do których dochodziło w 2016 roku. Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone pod koniec 2017 roku.

Były rzecznik MON opuścił areszt po pięciu miesiącach.