Telewizja ARTE funkcjonuje od 1992 roku. Misją tego kanału jest promocja telewizyjnych programów kulturalnych, ambitnego kina i reportaży ze świata nauki i kultury. Wszystkie te programy mają służyć promowaniu współpracy między narodami Europy i ich wzajemnego zrozumienia.

W liście skierowanym do prezesa Jacka Kurskiego stacja zastrzegła, że nie powstanie żadna nowa koprodukcja, dopóki ARTE nie przekona się, że w polskich mediach nadal obowiązuje niezależność, pluralizm w prezentowaniu poglądów i wolność przekonań.

"Głęboko żałujemy, że musimy podjąć taką decyzję, zwłaszcza że stosunki z Polską są dla naszej sieci szczególnie ważne" - napisali  Peter Boudgoust i Anne Durupty, odpowiednio: prezes i wiceprezes ARTE. Wyrazili jednocześnie nadzieję, że współpraca zostanie podjęta w najbliższych miesiącach.

Z Polską ARTE współpracuje od 2001 roku, właśnie przygotowywała się do poszerzenia swojej oferty o programy z polskimi napisami, obok programów z napisami angielskimi i hiszpańskimi.

W tym okresie już raz zdarzyło się, że ARTE zawiesiła współpracę z polskimi mediami publicznymi. Stało się to w marcu 2009 roku, gdy szefem TVP został Piotr Farfał, działacz Młodzieży Wszechpolskiej.

Jak tłumaczył wówczas Hans-Walter Schlie odpowiedzialny za rozwój ARTE, główny jej cel to wymiana kulturalna, więc powiązania polityczne Farfała i prezentowany przez niego antysemityzm są sprzeczne z wartościami wyznawanymi przez zespół tworzący ARTE.