Jesienią poprzedniego roku posłanka Hanna Gill – Piątek przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 zapytała MSWiA o liczbę schronów. Przypomnijmy, że trwała wtedy debata z której wynikało, że tak na prawdę nikt nie odpowiada za przeprowadzenie lustracji takich miejsc, ich odnowienie oraz wyposażenie. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. MSWiA zapowiedziało kontrole takich miejsc przez straż pożarną, równocześnie własne sprawdzenia prowadziły samorządy lokalne.   

Czytaj więcej

Gdzie się schować w czasie ataku? Niewiele samorzadów podaje lokalizacje

Z odpowiedzi na interpelację poselską, którą właśnie otrzymała posłanka Gill-Piątek wynika, że na podstawie danych przekazanych przez Komendę Główną PSP (według stanu na 2 listopada 2022 r.) zinwentaryzowanych zostało 126 700 obiektów. „Należy podkreślić, że prowadzony przez PSP proces rozpoznania i inwentaryzacji budowli ochronnych oraz ukryć do doraźnego przygotowania na terenie kraju jest realizowany na podstawie danych dostarczonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, jak również w oparciu o własną ocenę dokonywaną w ramach działań prewencyjnych i operacyjnych wobec obiektów, do których PSP może uzyskać dostęp w celu weryfikacji warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych” – poinformował parlamentarzystkę Maciej Wąsik, wiceminister Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.