W niedzielę Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie chce przypomnieć wydarzenia związane z historią obozu.

Data spotkania nie jest przypadkowa. „Lipiec i sierpień 1944 r. były czasem zacierania śladów przeszłości KL Plaszow. Niemcy wysyłali w głąb III Rzeszy transporty więźniów, wywozili demontowane elementy obozowej infrastruktury oraz usuwali ślady zbrodni, paląc ciała ofiar. Proces likwidacji, który miał przede wszystkim wymiar wymazywania i usuwania śladów po obozie, nie powiódł się jednak w pełni” – przypominają organizatorzy. Zachowały się bowiem wspomnienia więźniów.

Uczestnictwo w upamiętnieniu może być dwojakie – Muzeum KL Plaszow zaprasza osoby chętne do odczytania krótkich cytatów z relacji więźniów do zgłoszenia swojego udziału na adres edukacja@plaszow.org. W tytule należy wpisać „Pamięć/Zachor”. Pozostałych Muzeum KL Plaszow zaprasza do wspólnego wysłuchania czytanych fragmentów. Spotkanie odbędzie się na terenie poobozowym, przy Szarym Domu (ul. Jerozolimska 3) o godz. 19.30.

Muzeum KL Plaszow działa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jest zarządzane przez Muzeum Krakowa, ale do końca 2051 r. będzie współprowadzone przez gminę miejską Kraków i Ministerstwo Kultury. Miasto i szef resortu kultury zobowiązali się do solidarnego finansowania działalności bieżącej muzeum, a także przeznaczenia do końca 2025 r. po 25 mln zł na realizację inwestycji muzealnej.

Zgodnie z założeniami projektu muzeum będzie obejmowało teren poobozowy, a także dwa budynki wystawowe: Szary Dom oraz nowo wybudowane – Memoriał i Centrum Edukacyjne. Obecnie muzeum zajmuje teren o powierzchni ok. 40 hektarów. Znajdują się na nim relikty dwóch przedwojennych cmentarzy żydowskich, zabudowań obozowych oraz trzy miejsca egzekucji i masowe groby. Spoczywają tam szczątki ok. 6 tysięcy ofiar, głównie Żydów z krakowskiego getta oraz gett w Bochni, Tarnowie, Wieliczce, Rzeszowie, Przemyślu, z obozu w Szebniach i kierowanych do Auschwitz Żydów ze Słowacji i Węgier.

Obóz został utworzony w październiku 1942 r. Początkowo jako obóz pracy był przeznaczony dla Żydów ze zlikwidowanego krakowskiego getta. W styczniu 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny.

„Rzeczpospolita” ma patronat nad wydarzeniem.