W styczniu średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Brzeszczach wyniosło 202 ug/m3 (dla porównania w Krakowie, przy ul. Złoty Róg średnie stężenie w styczniu wyniosło 127 ug/m3). W styczniu w Brzeszczach notowano dni, gdy stężenie wynosiło nawet 427 ug/m3 (26 stycznia) - co stanowi 854 proc. dopuszczalnej normy - informuje Polski Alarm Smogowy. W styczniu w Brzeszczach przez 28 dni odnotowano przekroczenie dobowego stężenia dopuszczalnego wynoszącego 50 ug/m3. Tymczasem według norm jakości powietrza liczba takich dni w ciągu całego roku nie powinna przekraczać 35.

W styczniu przez 8 dni w Brzeszczach przekroczony został próg alarmowania o smogu - 300 ug/m3.

Zanieczyszczenie powietrza w Brzeszczach mierzy stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W gminie Brzeszcze mieszka premier Beata Szydło. W latach 1998 – 2005 była też burmistrzem miasteczka. Gminę zamieszkuje 11474 osoby.