Choć problemy strefy euro dotkną wszystkich państw Unii Europejskiej, to ze względu na różnice w tempie rozwoju gospodarczego Polska ma szanse szybko zmniejszyć dystans w poziomie życia do krajów starej Unii. Potrzebne będą jednak reformy – wynika z opublikowanego wczoraj raportu Banku Światowego "EU10 Regular Economic Report".

Eksperci Banku prognozują, że tempo wzrostu naszej gospodarki zwolni z 4 proc. w tym roku do 2,9 proc. w przyszłym.

– Polska wciąż rozwija się szybciej niż którykolwiek kraj Unii dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu i konkurencyjności firm – tłumaczył, prezentując prognozę, Kaspar Richter, starszy ekonomista Banku Światowego. Oznacza to, że także najszybciej z całego regionu doganiamy kraje starej Unii, gdy chodzi o poziom życia.

Ekonomiści banku doradzają Polsce zmniejszanie zadłużenia, uporządkowanie systemu podatkowego oraz przeprowadzenie reform strukturalnych.

Z raportu wynika, że kraje strefy euro będą się rozwijały w przyszłym roku w tempie 0,5 proc. Wzrost w krajach z grupy EU10 – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry – wyniesie zaś 2,1 proc. (3 proc. w tym roku).

Tylko w Słowenii i w Rumunii gospodarka nieznacznie przyspieszy, a w Bułgarii będzie rozwijała się w takim samym tempie. W pozostałych krajach nastąpi spowolnienie.

Najszybszy wzrost Bank Światowy przewiduje w 2012 r. dla Estonii i Litwy (3,5 proc). Najwolniej rozwijać się mają Węgry (0,5 proc przy 1,7 proc. w tym roku). Rumunia z recesji –1,3 proc w zeszłym roku – osiągnie 1,5 proc. wzrostu w tym roku i 2 proc w 2012 r. Wzrost słoweńskiej gospodarki przyspieszy z 1,3 proc. w tym roku do 1,4 proc. w przyszłym.

Według banku problemy strefy euro mają niekorzystny wpływ na całą Unię. Przypominają, iż dwie trzecie eksportu krajów z naszego regionu wędruje do innych krajów UE, a cztery piąte aktywów bankowych jest w rękach zagranicznych właścicieli.

"EU10 Regular Economic Report" publikowany jest co sześć miesięcy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ