Ksiądz z krakowskiego Kościoła Rektoralnego Salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie złożył parafiankom życzenia z okazji ich święta.

"Jutro Dzień Kobiet. Niech nasze życzenia i modlitwy w ich intencji będą wyrazem uznania za ich miłość, mądrość i pracowitość. Módlmy się także, aby kobiety zawsze były sobą i nie ulegały zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności" - napisał ksiądz w życzeniach dla parafianek. Autorem tych słów okazał się rektor kościoła, ks. Jacek Ryłko.

Zdjęcie kartki z życzeniami obiegło media społecznościowe, a treść oburzyła wielu internautów.

Wzburzenia nie kryły przede wszystkim kobiety, które zauważały, że to właśnie brak równouprawnienia kobietom uwłacza, a Kościół wciąż pozostaje na stanowisku, że miejsce kobiety jest w "kuchni i na porodówce".

Jeszcze tego samego dnia, 7 marca, na stronie Inspektorii Krakowskiej Salezjanów pojawiło się "oświadczenie prasowe" o następującej treści:


"W nawiązaniu do treści ogłoszeń duszpasterskich z III niedzieli Wielkiego Postu w Kościele Rektoralnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie oświadczam, że równouprawnienie, wolność i godność kobiet są wartościami niepodlegającymi dyskusji, pielęgnowanymi w duszpasterstwie w różnych aspektach i wielokrotnie podkreślanymi.

Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni niestosownymi sformułowaniami, użytymi przeze mnie w treści ogłoszeń. Użyte określenia były sformułowane w sposób niefortunny, jednak nie miały intencji obrazić kogokolwiek. Dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła.

Wszystkim Paniom życzę Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask oraz powierzam je w modlitwie codziennej.

ks. Jacek Ryłko, rektor kościoła"