- Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii - poinformował ks. Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Podczas niedawnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej polscy biskupi jednogłośnie podjęli decyzję o zniesieniu z dniem 20 czerwca dyspens od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane.

W komunikacie wydanym po zakończeniu 389. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 11-12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej napisano, że wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi z uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach i miejscach kultu oraz podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.

Dyspensy zostają zniesione od 20 czerwca jednocześnie we wszystkich diecezjach. W kościołach nadal istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni czy przekazywania znaku pokoju przez skinienie.

- Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii - tłumaczy Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski.

Jak przypomina warszawska kuria obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane wynika z pierwszego przykazania kościelnego, gdzie napisano: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych".

W swoim komunikacie z posiedzenia KEP biskupi wyrazili głęboką łączność z osobami, których dotknęły skutki pandemii. Skierowali też słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym, w szczególności służbie zdrowia za oddaną posługę chorym i cierpiącym.

Biskupi zaapelowali do wszystkich wiernych o postawę wrażliwości i solidarności, a także okazywania wobec potrzebujących zwykłej, ludzkiej dobroci.

Zwrócili się też do wszystkich kapłanów i duszpasterzy, by "w czasie zbliżających się wakacji poświęcili hojnie swój czas rodzinom, dzieciom i młodzieży, pozwalając im doświadczyć bliskości Boga, radości Ewangelii i troski Kościoła".

Zgodnie z decyzją rządu od 13 czerwca w kościołach i w miejscach kultu może być zajęta połowa miejsc.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych została wprowadzona w marcu ub. roku, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniu liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób.

Później została zniesiona na fali łagodzenia restrykcji co do zgromadzeń publicznych, pod koniec maja 2020. A ponownie wprowadzona jesienią 2020 roku.