Dodatek osłonowy to element tarczy antyinflacyjnej - finansowa forma wsparcia dla obywateli, która ma zminimalizować negatywne skutki rosnących cen energii, gazu i żywności.

Rząd szacuje, że skorzysta z niego blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Na sfinansowanie dodatku przeznaczono w budżecie 4 mld zł.

Dodatek osłonowy - kryteria

Zgodnie z nowymi przepisami, na dodatek osłonowy może liczyć gospodarstwo domowe, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

  • 2100 zł - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł - na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód będzie ustalany w taki sam sposób jak świadczenia rodzinne.

Wnioskujący o wsparcie, którzy spełniają kryterium dochodowe dostaną pomoc uzależnioną od miesięcznego dochodu:

  • 400 zł rocznie otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
  • 600 zł rocznie otrzyma 2-3-osobowe gospodarstwo, jeśli dochód na głowę nie przekracza 1500 zł miesięcznie,
  • 850 zł rocznie otrzyma 4-5-osobowe gospodarstwo, w którym miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • 1150 zł rocznie otrzyma gospodarstwo 6- i więcej osobowe, w którym miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Ale jest też grupa beneficjentów, którzy dostaną wyższe dodatki. Chodzi o gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (konieczny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Przy takich samych kryteriach dochodowych, jak pozostali świadczeniobiorcy, dostaną nieco więcej pieniędzy:

  • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego 2-3-osobowego,
  • 1062,50 zł rocznie dla 4-5-osobowego gospodarstwa domowego,
  • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy: seniorzy szturmują ZUS po zaświadczenia

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy - wnioski i terminy

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wypłata będzie realizowana przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy dla niezamożnych - kryteria i wzór wniosku już w Dz.U.