Prezes UKE apeluje o daleko posuniętą ostrożność i ostrzega przed zawieraniem umów bez sprawdzenia z kim podpisujemy umowę oraz bez zapoznania się z przedstawianymi przez operatorów ofertami i dokumentami tj. umową, regulaminem i cennikiem.

Podstawową zasadą, aby nie dać się oszukać, jest wykazanie się minimalną ostrożnością polegającą na przynajmniej pobieżnym przeczytaniu i zweryfikowaniu warunków (treści) przedstawianej do podpisu umowy. Dzięki temu łatwiej będzie zorientować się z kim (z jakim dostawcą usług) podpisujemy umowę, na jaki czas obowiązywania, na jakich warunkach oraz ile nas to będzie kosztowało.

Podpis jest bardzo ważny i może okazać się niezwykle kosztowny! Umowy są bowiem tak skonstruowane, że składając na nich podpis potwierdzamy, że wiemy, z kim i na jakich warunkach zawieramy umowę oraz jakie są tego konsekwencje. Jeżeli zatem podpisujemy umowę pochopnie, bez uprzedniego zapoznania się z jej treścią, przeczytania, działamy na własną szkodę, co może później „drogo kosztować". Nie mamy obowiązku podpisywania żadnej umowy, a to przedstawicielowi handlowemu zależy na naszym podpisie, nie odwrotnie!

14 dni

Podpisanie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu) lub na odległość (np. za pośrednictwem kuriera, listonosza), zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta uprawnia od odstąpienia w terminie 14 dni od jej zawarcia. Wystarczy wysłać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem 14 dni.

Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu znajduje się na ostatniej stronie Poradnika dla konsumentów UKE.

5 zasad bezpieczeństwa

1. Sprawdź z kim, z jakim operatorem/firmą podpisujesz umowę!

2. Zanim podpiszesz! Przeczytaj lub przynajmniej pobieżnie zapoznaj się z treścią umowy, regulaminu i cennika! Podpisanie umowy jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki umowy, regulaminu i cennika.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e-sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

3. Nie jesteś pewien, nie rozumiesz - nie podpisuj!

4. Podpisałeś - dopilnuj, aby przedstawiciel handlowy/kurier zostawił Ci kopię zawartej umowy, regulaminu i cennika. Nie daj się zwieść, że dokumenty zostaną dostarczone do Ciebie w późniejszym terminie np. pocztą.

5. Podpisałeś ale nie odpowiadają Ci warunki tej umowy? Przedstawiciel Cię oszukał? Masz 14 dni, aby odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość!

W razie pytań UKE prosi o kontakt:

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE - infolinia ~ 801 900 853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) lub 22 534-91-74.

Bezpłatna Infolinia Konsumencka ~ 800-889-866.