Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 196

W 2023 roku pobór do wojska odbędzie się w dwóch turach. W planach rządu Łotwy jest wzmocnienie w tym roku armii o 1000 żołnierzy. 

Pierwszy pobór odbędzie się w styczniu, ale, jak mówi cytowany przez portal Belsat minister obrony Artis Pabriks, zostaną wówczas podjęte starania o przyjęcie do wojska 500 osób jeszcze na zasadzie ochotniczej.

Drugi pobór, w lipcu, nie będzie już wyłącznie dobrowolny i kolejne 500 osób zostanie wcielonych do wojska w trybie obowiązkowym.

Łotwa chce, aby procedura poboru doprowadziła do wzrostu liczebności armii do 31 tys. żołnierzy.

Zostanie także utworzona grupa żołnierzy rezerwowych, licząca 20 tys. osób. Mają być one rezerwą o wysokiej gotowości bojowej, a w czasie pokoju rezerwiści będą regularnie wzywani na szkolenia.

W łotewskim wojsku będą też mogły służyć kobiety, ale na własne życzenie.

Obowiązek służby wojskowej dla mężczyzn w wieku 18-27 lat, w pełni zostanie przywrócony w 2028 roku.

Na przywrócenie poboru zgodę wyraził już rząd w Rydze, tłumacząc to zagrożeniem ze strony Rosji.