Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182

Sondaż wskazuje, że negatywny stosunek wobec Rosjan ma obecnie 81 proc. Ukraińców, a wobec Białorusinów - 52 proc.

Badanie pod nazwą "Tożsamość. Patriotyzm. Wartości" przeprowadzono 18 sierpnia.

W kwietniu - jak przypomina ośrodek "Rating" - negatywny stosunek wobec Rosjan deklarowało 69 proc. respondentów, a wobec Białorusinów - 33 proc. W kwietniu 2021 roku było to - odpowiednio - 41 proc. i 4 proc.

Czytaj więcej

Brytyjski minister: Rosja może rozszerzyć ambicje poza Ukrainę, na terytorium NATO

Obecnie neutralne nastawienie wobec Rosjan deklaruje 14 proc. ankietowanych, a 3 proc. twierdzi, że ma do Rosjan stosunek pozytywny. Wobec Białorusinów 34 proc. ankietowanych przyjmuje postawę neutralną, a 10 proc. - pozytywną.

Stosunek wobec Rosjan mieszkających na Ukrainie jest pozytywny u 42 proc. badanych. 22 proc. ma wobec Rosjan mieszkających na Ukrainie neutralny stosunek, a 29 proc. postrzega ich negatywnie.

5 proc.

Tylu Ukraińców uważa, że do pojednania z Rosją może dojść w ciągu kilku lat

O rosyjskojęzycznych Ukraińcach pozytywnie myśli 51 proc. ankietowanych, a 31 proc. ma wobec nich stosunek neutralny. Negatywny stosunek ma do nich 14 proc. badanych.

Wobec mieszkańców separatystycznych, samozwańczych republik w Donbasie 14 proc. ankietowanych ma stosunek pozytywny, 47 proc. negatywny, a 32 proc. neutralny. Z kolei wobec mieszkańców Krymu 22 proc. ankietowanych deklaruje stosunek pozytywny, 23 proc. negatywny, a 45 proc. - neutralny.

Ok. połowa respondentów uważa, że pojednanie Ukraińców z Rosjanami nie będzie możliwe nigdy, co trzeci jest zdania, że do pojednania może dojść w ciągu 20-30 lat, a 14 proc. - że w ciągu 10-15 lat. 5 proc. respondentów uważa, że może do tego dojść w ciągu kilku lat.

Badanie przeprowadzono na grupie 1 000 pełnoletnich mieszkańców Ukrainy, na całym terytorium kraju poza okupowanym Krymem i Donbasem, a także terenami, na których nie ma ukraińskiej telefonii komórkowej. Margines błędu wynosi ok. 3,1 punktu procentowego.