- Otrzymujemy szereg dyrektyw Unii Europejskiej, zgodnie z którymi musimy zmienić nasze ustawodawstwo. Obecnie pracujemy nad tym zestawem ustaw –  będzie ich około setki - mówił Stefanczuk.

Polityk dodał, że obecnie komisje parlamentarne współpracują z odpowiednimi resortami w celu opracowania projektów ustaw.

Pomimo stanu wojennego Rada Najwyższa zbiera się prawie co tydzień, by uchwalić ustawy, więc jego zdaniem nie powinno być problemu z przyjęciem tych związanych z integracją europejską kraju.

Czytaj więcej

KE zastrzega sobie prawo do cofnięcia statusu kandydata dla Ukrainy

Podczas ostatniego posiedzenia ukraińskiego parlamentu uchwalono już 81 aktów prawnych związanych wyłącznie z integracją europejską, co Stefanczuk nazwał „absolutnym rekordem”.

23 czerwca szefowie państw i rządów Unii Europejskiej zatwierdzili decyzję o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE.