Szwajcarski sekretariat stanu ds. gospodarczych (SECO) odrzucił prośbę Danii o zgodę na dostarczenie 20 bojowych wozów piechoty, Piranha III, szwajcarskiej produkcji. Szwajcarskie władze powołują się na politykę neutralności i niedostarczanie uzbrojenia w rejon konfliktów.

Szwajcaria domaga się od krajów, które kupują szwajcarskie uzbrojenie, aby te uzyskiwały jej zgodę w przypadku, gdy chcą dokonać reeksportu szwajcarskiej broni do kraju trzeciego.

Czytaj więcej

Ukraińska armia: Rosjanie umacniają pozycje obronne w rejonie Zaporoża

W kwietniu Szwajcaria nie zgodziła się na reeksport szwajcarskiej amunicji, która mogłaby być wykorzystana w niemieckich zestawach przeciwlotniczych wysyłanych na Ukrainę.

Szwajcaria odeszła jednak od tradycyjnej polityki neutralności w stosunkach międzynarodowych, zgadzając się na nałożenie sankcji na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę.

20

Tyle bojowych wozów piechoty Piranha-III chciała przekazać Ukrainie Dania

Szwajcaria nałożyła sankcje m.in. na premiera Rosji Michaiła Miszustina i "pewną liczbę osób związanych ze Szwajcarią, które są blisko związane z rosyjskim prezydentem". Szwajcaria anulowała też porozumienie z 2009 roku ws. wiz dla Rosjan.