Projekt ten poparło 417 kongresmenów, ośmiu było przeciw. Zgodnie z tą inicjatywą prezydent Stanów Zjednoczonych powinien „podjąć wszelkie przewidziane w konstytucji kroki w celu zajęcia w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych majątku cudzoziemców, których fundusze zostały pozyskane w wyniku korupcji”.'

Aktywa powinny zostać sprzedane, a dochody mają być przeznaczone na odbudowę Ukrainy, udzielenie jej pomocy wojskowej i humanitarnej, pomoc Ukraińcom w przesiedleniach do innych krajów. Ponadto przewiduje się możliwość wykorzystania tych środków na „pomoc humanitarną i pomoc w rozwoju narodu rosyjskiego, w tym w zakresie demokracji, programów z zakresu praw człowieka i ich monitorowania”.

Zgodnie z dokumentem Stany Zjednoczone powinny stworzyć międzyresortową grupę pod przewodnictwem Sekretarza Stanu, która miałaby „określić mechanizmy konstytucyjne” pozwalające na realizację opisanych działań.

Autorami projektu są członkowie Izby Reprezentantów USA Tom Malinowski (Demokrata z New Jersey) i Joe Wilson (Republikanin z Karoliny Południowej).