Strilec podkreślił, że choć nie jest jasne, czy Rosjanie planują wycinać lasy na Ukrainie, to nawet, gdyby to zrobili, Rosja nie będzie w stanie sprzedać pozyskanego w ten sposób drewna.

Minister wyjaśnił, że 8 marca Rada Gospodarki Leśnej (FSC) zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią.

W praktyce oznacza to, że kraje te nie będą w stanie legalnie sprzedawać drewna na światowych rynkach, ponieważ aby eksportować drewno potrzebny jest certyfikat wystawiany przez FSC.

Czytaj więcej

Wywiad Ukrainy: Rosja chce przeprowadzić masowy wyrąb ukraińskich lasów

Ukraińskie Ministerstwo Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych wystąpiło też do Komisji Europejskiej, by ta monitorowała działania państwa-agresora pod kątem prób sprzedaży drewna i przeciwdziałała sprzedaży drewna przez Rosję za pośrednictwem krajów trzecich lub na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Przed masowym wyrębem ukraińskich lasów przez Rosję przestrzegał w marcu ukraiński wywiad.