Pisząc życzenia biznesowe z okazji Bożego Narodzenia, trzeba mieć świadomość, do kogo je kierujemy. Na liście kontaktów mogą się znaleźć osoby, które nie obchodzą tych świąt. Zapewne większość z nich nie poczuje się urażona, ponieważ taki gest jest miły również dla osób niewierzących. Jednak zawsze wskazana jest rozwaga. Wśród nich mogą być tacy, którzy uznają to za niestosowne. Wtedy życzenia mogą przynieść efekty odwrotne do zamierzonych.

Jeśli już wiemy, do kogo kierować wyrazy pamięci, najstosowniejsze będzie złożenie życzeń bezpośrednio. Nie zawsze jest to możliwe ze względów organizacyjnych. Pozostaje zatem droga pisemna. Tu oprócz samej treści należy mieć na uwadze poprawność językową, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną.

Zwykle życzenia na karcie papierowej są już wydrukowane. Czynnik osobisty jest zminimalizowany, klimat świąteczny tylko zaznaczony. Istnieje duża szansa, że karta zostanie potraktowana jak wiele innych jej podobnych. Aby podkreślić swój ciepły stosunek do adresata, osobiste zaangażowanie, dobrze tekst napisać własnoręcznie, a przynajmniej podpisać się pod nim i dodać kilka słów od siebie. Koperta zaadresowana pismem odręcznym zamiast naklejki z wydrukiem to również dobry pomysł. Dodatkowo w post scriptum (poprawna pisownia to PS – bez kropek) możemy zamieścić nasze podziękowania za współpracę i nadzieję na dalszą owocną kooperację. Miłym akcentem – zarówno wizualnym, jak i świadczącym o naszym zaangażowaniu – będzie znaczek z motywem świątecznym.

W przypadku wyrażania pamięci drogą mailową, należy zastosować się do kilku zasad. Wysyłamy je z własnego konta, najlepiej mającego postać imienia i nazwiska bądź inicjału imienia i całego nazwiska. Unikniemy wówczas przypadkowego potraktowania naszego listu jako spamu. Oczywiście wpisujemy temat e-maila, przykładowo: Życzenia świąteczne lub inne zbliżone znaczeniowo sformułowanie.

Jeżeli wysyłamy je do większej liczby osób, co bardzo ważne, ukrywamy ich adresatów. Miłym gestem będzie załączenie pliku z kartą lub animacją świąteczną. Internet pełen jest przepięknych bożonarodzeniowych motywów. Zadbajmy o to, aby załącznik miał odpowiednie rozmiary i jego otwarcie nie było problemem.

W życzeniach świątecznych, tak jak w listach, zaimki osobowe najlepiej pisać wielką literą, tzn. Wam, Waszych, Wy itd. Zwroty związane ze świątecznym czasem „Słownik ortograficzny" PWN nakazuje pisać w następujący sposób: Boże Narodzenie, święta Bożego Narodzenia, święta, sylwester, Nowy Rok (w znaczeniu dnia świątecznego rozpoczynającego rok kalendarzowy, w większości krajów jest to 1 stycznia), nowy rok (w znaczeniu nadchodzących 12 miesięcy po 1 stycznia), Wigilia (dzień przed Bożym Narodzeniem), wigilia (wieczerza w przeddzień Bożego Narodzenia). Taka pisownia jest zgodna z zasadami ortograficznymi, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy z tych wyrazów napisać wielką literą, jeśli przemawiają za tym względy emocjonalne.

Tworzeniu biznesowych, firmowych życzeń świątecznych powinny towarzyszyć: szacunek, powściągliwość, dystans i poprawność. Ich treść powinna ukazywać nasze indywidualne podejście do adresata, równocześnie bez przekraczania granic form zarezerwowanych do rodziny czy przyjaciół (np. moi drodzy, kochani itp.). Przed wysłaniem należy je dokładnie sprawdzić, aby jakiś chochlik związany z pisownią nie popsuł zamierzonego przez nas efektu.