Agencja Wywiadu prowadzi rekrutację na cywilne stanowiska dla przyszłych adeptów szpiegostwa. Z opublikowanych na stronie internetowej AW informacji wynika, że poszukuje głównie informatyków, ale o określonych specjalnościach. Chodzi zatem zarówno o programistę aplikacji internetowych, programistę Big Data, programistę technologii mobilnych, administratora sieci oraz inżyniera sztucznej inteligencji. Wywiad szuka też pentestera oraz osoby na stanowisko rewersera (zajmują się m.in. testowaniem systemów pod kątem odporności na atak). Ponadto specjalistów od łączności np. inżyniera analizy i kontroli jakości łączy telekomunikacyjnych, inżyniera przetwarzania danych.

Ale poszukuje także osób które będą zbierały informację z jawnych źródeł (tzw. biały wywiad) czyli na stanowisko infobrokera, specjalisty marketingu i PR, a także tłumaczy języka rosyjskiego oraz angielskiego.

Gdy zapytaliśmy AW ile osób w tym roku może przyjąć do służby – otrzymaliśmy odpowiedź wymijającą. „Agencja Wywiadu, w swojej polityce kadrowej, stawia przede wszystkim na wartość, a nie na ilość zatrudnianych osób. Stąd liczbowa, precyzyjna odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że końcowy wynik rocznej rekrutacji wyznaczą ci kandydaci, którzy spełnią wymagane kryteria" – stwierdziła Agencja (nikt się pod odpowiedzią nie podpisał).

Agencja Wywiadu przyznała, że „znacząca część z nich dotyczy osób z wykształceniem wyższym i inżynieryjnym". „Warto podkreślić, iż Agencja Wywiadu chcąc dotrzeć do wysoko wykwalifikowanych specjalistów/ekspertów o unikatowych umiejętnościach, oferuje również możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Parafrazując tekst spotu wizerunkowego Agencji Wywiadu - to intelekt jest nasza siłą" – napisano w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej".

Nie mniej problematyczna okazała się odpowiedź na nasze pytanie: na jakie zarobki na starcie może liczyć osoba z wykształceniem technicznym, która zdecyduje się na pracę w tej instytucji?

„W aspekcie finansowym Agencja Wywiadu jawi się jako konkurencyjny pracodawca wśród instytucji administracji państwowej. O atrakcyjności podjęcia służby lub pracy w szeregach Agencji nie świadczy jednak wyłącznie wysokość proponowanych zarobków. Agencja Wywiadu, oprócz stabilnych warunków zatrudnienia, oferuje możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, mających na celu nabywanie nowych lub podnoszenie posiadanych kwalifikacji. Przede wszystkim Agencja Wywiadu daje możliwość służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju, co dla coraz większej liczby młodych osób stanowi zasadniczą motywację. Coraz częściej też stanowi alternatywę dla pracy w sektorze komercyjnym" – odpowiedziano nam.

Jednak rąbka tajemnicy ujawnia załącznik do przyjętego pod koniec poprzedniego roku rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego. I tak osoby z grupy zaszeregowania A i B, czyli kierownictwo Agencji dostają odpowiednio 10,2 tys. zł i 9,7 tys. zł. Płace funkcjonariuszy zaczynają się wprawdzie od 2 tys. zł, ale spora część z nich kształtuje się w przedziale od 4,2 tys. zł do 4,9 tys. zł. Płace funkcjonariuszy z grup zaszeregowania D2 – G2 kształtują się od 6,8 tys. zł do 5 tys. zł.

– Do tej kwoty trzeba dodać dodatki np. za staż pracy, posiadany stopień – opisuje były oficer Agencji. Absolwent uczelni, po specjalistycznym kursie może zarabiać na rękę ok. 5 tys. zł.

Nieco inaczej kształtują się płace pracowników cywilnych np. wysokiej klasy informatyków. W tym przypadku pensje mogą być wyższe, ale nie tak jak na komercyjnym rynku pracy. Teraz średnio płace informatyka na rynku pracy kształtują się od 11 do 15 tys. zł.

Autopromocja
Instytut monitorowania mediów, Raport NOM

"Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

Plusem zatrudnienia w Agencji Wywiadu jest jednak możliwość zdobycie specjalistycznej wiedzy, a także ukończenia, zwykle bardzo kosztownych szkoleń i kursów finansowanych przez AW.