Federacja została utworzone przez 7 najliczniejszych organizacji obronnych : Związku Strzeleckiego Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec", Związku Strzeleckiego „Strzelec", Związku Strzeleckiego „Strzelec" im. J. Piłsudskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec" Wągrowiec, Związku Strzeleckiego, Stowarzyszenia Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz stowarzyszenia FIA (Fideles et Instructi Armis - Wierni w Gotowości pod Bronią). Organizacje te skupiają kilka tysięcy osób, które zajmują się szkoleniem wojskowym cywilów.

Do utworzenia Federacji doszło w czasie odbywającego się w Warszawie Kongresu klas mundurowych i organizacji obronnych. Bierze w nim udział ok. 120 organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa, w sumie ok. 500 osób.

Do Federacji nie weszło Stowarzyszenie Obrona Narodowa Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, która od roku nawoływała od budowy Armii Krajowej. Jej przedstawiciele mówili mi, że nie odpowiada im m.in. koncepcja funkcjonowania Federacji, która nie ma nic wspólnego z tworzeniem komponentu terytorialnego, a sprowadza udział organizacji proobronnych do wsparcia lokalnego zarządzania kryzysowego, a w przypadku wojny do działania w strukturach Obrony Cywilnej.

Gen. Bogusław Pacek apelował jednak do wszystkich organizacji o wstąpienie do Federacji, zapowiedział próby konsolidowania tych organizacji wokół MON. – Nie wyobrażam sobie, aby w Federacji nie było Ligi Obrony Kraju, w tej sprawie już trwają rozmowy – mówił w czasie kongresu.

Stwierdził on także, że prezesem Federacji został tylko tymczasowo. – To jest tylko pomoc. Mam nadzieję, że za rok zastąpi mnie strzelec lub ktoś z Gwardii Narodowej – powiedział.

Gen. Bogusław Pacek jest jednocześnie pełnomocnikiem ministra obrony do współpracy z organizacjami proobronnymi, a także doradcą ds. reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy przy tamtejszym ministrze obrony (w tym przypadku nominację dostał od NATO). To on m.in. zajmuje się sprawą ewentualnego szkolenia w naszym kraju ukraińskich podoficerów. Rozmowy na ten temat odbędą się w przyszłym tygodniu.

Gen. Bogusław Pacek był rektorem - komendantem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Nie ma on wykształcenia stricte wojskowego, jest absolwentem filologii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1978 roku rozpoczął służbę wojskową. Najpierw przez rok jako podchorąży Szkoły Oficerów Rezerwy, a następnie od 1979 roku jako żołnierz zawodowy jednostek WSW w Gdańsku i Bydgoszczy.

W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Przez kilka lat prowadził badania psychologiczne oficerów Wojska Polskiego. W czasie służby wojskowej był wykładowcą psychologii w Pomezańskim Kolegium Teologicznym, Akademii Marynarki Wojennej i Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990-2006 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej. Od 1997 do 2003 roku kierował Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Jest pomysłodawcą i twórcą oddziałów specjalnych ŻW w Warszawie, Mińsku Mazowieckim i Gliwicach. W latach 2008-09 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy operacji Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Był także pomysłodawcą i inicjatorem zbudowania jednostki specjalnej AGAT w Gliwicach, która właśnie osiągnęła gotowość bojową.