Za ustawą głosowało 46 senatorów, przeciw było 20, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz projektem znów zajmie się Sejm.

Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" poważnie rozważana jest opcja zwołania dodatkowego, jednodniowego posiedzenia Sejmu, który miałby zająć się poprawkami Senatu.

Senatorowie wprowadzając poprawki przychylili się do apelu NSZZ Solidarność i skreślili punkt zezwalający 12 listopada na pracę sklepów. Dodatkowo także apteki nie będą tego dnia normalnie otwarte, a tak jak w wolne dni.

- Ma to być radosne, wolne od napięć święto, ale dla wielu grup będzie to oznaczało liczenie strat. Firmy mówią o paru miliardach, nie licząc strat z tytułu zmiany organizacji pracy, bo te są niewymierne – mówił wcześniej senator Jan Rulewski. To on złożył poprawkę zakładającą wykreślenie punktów 3 i 4, które wyłączają handel i służbę zdrowia z wolnego od pracy w ten dzień.

- Zgadzam się, że jest za późno na zgłaszanie tej ustawy, że spowoduje trudności dla przedsiębiorców, ktoś poniesie szkody, ale wartość świętowania przewyższy liczby strat, które nie będą aż tak wielkie – mówił senator sprawozdawca Czesław Ryszka.

Posłowie określili, że 1 dzień wolny powoduje spadek produkcji w ujęciu miesięcznym o ok. 2,5 proc., a w skali roku 0,2 proc. - Możliwe jest nadrobienie tej straty – dodał  senator Ryszka. Według pomysłodawców ustawa ma dotknąć głównie sektor przemysłu i budownictwa.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę, że ustawa jest sprzeczna z kodeksem pracy.

Chodzi o problem sygnalizowany przez Polską Radę Centrów Handlowych, która zwracała uwagę na to, iż wyłączenie opiera się na ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę, która do dni świątecznych się nie odnosi. Prace w dni świąt państwowych i religijnych reguluje kodeks pracy.