Spółka podała, że powodem decyzji jest pandemia COVID-19 i jej skutki społeczno-ekonomiczne uniemożliwiające wykonywanie przedmiotowych umów na dotychczasowych warunkach, których nie zmieniły wielomiesięczne negocjacje z właścicielami galerii handlowych.

"Trzy lockdowny, drastyczny spadek odwiedzin centrów handlowych w okresach otwarcia, coraz większy udział sprzedaży odzieży i obuwia on-line, atmosfera stałego zagrożenia zdrowia wynikająca z wprowadzania administracyjnych nakazów i zakazów, powodują, że galerie straciły na swojej atrakcyjności. Potwierdza to trwały trend spadku odwiedzin, odnotowany w 2020 r. w salonach grupy kapitałowej zlokalizowanych w centrach handlowych" - napisała spółka w komunikacie.

Grupa jest otwarta na porozumienie, jednak na warunkach, które są dostosowane do obecnej sytuacji rynkowej.