Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwróciła się do rządu z apelem o utrzymanie handlowej niedzieli 28 marca br. jako niedzieli handlowej przed Świętami Wielkanocnymi, także w regionach objętych lockdownem. Branża apeluje też o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii.

- Byłoby to dużym wsparciem dla handlu – przedsiębiorców prowadzących sklepy w galeriach handlowych, logistyki i producentów – w walce ze skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19 - podaje organizacja w komunikacie.

Utrzymanie niedzieli handlowej 28 marca br. i zawieszenie zakazu handlu w niedziele pozwoliłoby na rozładowanie ruchu konsumenckiego skumulowanego w piątek i sobotę, co zmniejszyłoby natężenie ruchu w galeriach handlowych. POHiD argumentuje, że pozwoliłoby to na odrobienie części strat poniesionych w okresie pandemii przez przedsiębiorców działających w centrach handlowych i ich dostawców, ochronę miejsc pracy w handlu, logistyce i branżach powiązanych, jak i zmniejszenie strat żywności wynikających z zaopatrzenia sklepów skumulowanego w piątek i sobotę.

- Należy również podkreślić, że jak dotąd nie stwierdzono, aby handel stanowił istotne źródło rozprzestrzeniania się COVID-19, co jest zapewne rezultatem odpowiedzialnego podejścia handlu i olbrzymich nakładów na środki bezpieczeństwa poniesionych przez branżę - zapewnia branżowa organizacja.