Pepco, czyli operator sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland poinformował o zawarciu ramowej umowy z CCC Austria (spółka zależna CCC S.A.) dotyczącej przejęcia do 29 umów najmu sklepów w Austrii. Spółka ta jest operatorem sieci 46 sklepów w tym kraju.

Zgodnie z założeniami, warunki niezbędne do sfinalizowania wstępnej umowy powinny zostać spełnione do końca września 2021 r., co umożliwi sklepom pod marką PEPCO prowadzenie sprzedaży przez cały czwarty kwartał, kluczowy w sektorze handlowym. Warunki te, to m.in. zakończenie due diligence umów najmu oraz uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych na cesję wszystkich lub wybranych umów najmu jak i zgód obecnie wynajmujących lokale na potrzeby CCC Austria.

Z tytułu cesji umowy najmu lub w związku z rozwiązaniem umowy najmu, Pepco Austria nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia na rzecz CCC Austria, a ponadto CCC Austria nie będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów wobec wynajmujących powierzchnie handlowe, związanych z zakończeniem umowy najmu.

W przypadku 14 lokalizacji najmowanych przez CCC Austria, nieobjętych umową, CCC podejmie działania zmierzające do zakończenia umów najmu. W odniesieniu do pozostałych 3 salonów CCC mieszczących się w kluczowych lokalizacjach, planowana jest ich zamiana na flagowe sklepy HalfPrice.

Austria będzie 17-tym krajem, w którym obecne jest Pepco Group i 15-tym rynkiem dla marki PEPCO. Cała Grupa, w tym także marki Poundland i Dealz, działa obecnie w 16 krajach Europy, prowadząc ponad 3,2 tys. sklepów.

- Ostatnie miesiące to udane wejście sieci PEPCO na rynki włoski oraz hiszpański. Podpisana dziś umowa to potwierdzenie naszego pełnego zaufania do konkurencyjnej oferty, jaką zapewnia konsumentom w Europie - powiedział Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group.