Materiał przygotowany przez OLX

Przepisy te miały służyć zwiększeniu zaangażowania mężczyzn w opiekę nad dziećmi, ale przede wszystkim wyrównaniu szans kobiet na rynku pracy. Czy cel ustawodawcy został osiągnięty? Czy mężczyźni wykorzystują przysługujące im prawa? Czy konieczne są kolejne regulacje w tym obszarze i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać pracodawcy? To tylko część pytań, na które postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty zainicjowanej przez OLX.

Wdrożenie dyrektywy work life-balance stanowiło istotny krok na drodze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ojcowie zyskali indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego i, jak wynika z danych ZUS, zaczęli z niego korzystać. W pierwszym roku ostrożniej. Ze swojego prawa skorzystało 19 tys. ojców, czyli 7 proc. uprawnionych. W bieżącym zdecydowanie odważniej – od stycznia do maja 2024 roku było to już 16,2 tys., czyli ponad 15 proc. uprawnionych. Wzrostowa tendencja napawa optymizmem, ale eksperci są zgodni, że aby ją utrzymać, potrzebne są kolejne rozwiązania. Co więcej, aby spopularyzować prawo i zachęcić rodziców do współdzielenia opieki, konieczne są nie tylko nowe przepisy i zaangażowanie pracodawców, ale też zmiana świadomościowa. Świadczą o tym najnowsze wyniki badania zrealizowanego przez Minds & Roses na zlecenie OLX. Wynika z nich, że większość z respondentów (76 proc.) uważa, że najlepszy model związku to taki, w którym partnerzy wykonują pracę zawodową i równo dzielą się obowiązkami domowymi. Równocześnie jednak na pytanie o role partnerów w związku 72 proc. badanych wskazało, że mężczyźni powinni być przede wszystkim wsparciem psychicznym dla żony czy partnerki oraz dbać o bezpieczeństwo finansowe rodziny, a kobiety powinny opiekować się dziećmi (65 proc.), dbać o ich rozwój psychiczny i fizyczny (60 proc.) oraz troszczyć się o porządek w domu (55 proc.). A to świadczy o tym, że jesteśmy jeszcze na początku tej długiej drogi. Wszyscy zainteresowani są jednak zgodni, że potrzebne są rozwiązania, które przyspieszą tempo zmian. Wagę tego problemu dostrzega OLX i wykorzystując swoją pozycję rynkową, inicjuje dyskusję, w którą włączyły się już NGO’s i media. Ma ona na celu próbę znalezienia odpowiedzi na pytania o to, jak zmniejszyć bariery i zachęcić rodziców do współdzielenia opieki oraz jaką rolę w tym procesie odgrywa prawo, a jaką mogą odgrywać pracodawcy. Debata, zrealizowana we współpracy z „Rzeczpospolitą”, to okazja do analizy obiecanej sytuacji, ale też próba poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, służących wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Relacja z debaty na łamach „Rzeczpospolitej” już 15 lipca.

Materiał przygotowany przez OLX