W 2022 r. wymiana handlowa między Rosją a Chinami wzrosła o 29,3 proc. w ujęciu rocznym. Na koniec roku wskaźnik wyniósł rekordowe 190,27 mld dolarów, podały agencje informacyjne, powołując się na dane Generalnej Administracji Celnej ChRL.

Czytaj więcej

Eksport rosyjskiego gazu do Europy najniższy od rozpadu ZSSR

Import z Rosji do Chin wyniósł 114,15 mld dol., czyli o 43,4 proc. więcej niż w 2021 roku. Eksport z Chin do Rosji wzrósł o 12,8 proc. do 76,12 dol. Dodatnie saldo handlu Rosji z Państwem Środka prawie się potroiło do 38 miliardów dolarów.

Według Financial Times do listopada 2022 r Chiny stały się głównym partnerem handlowym Rosji, ale handel był wówczas utrudniony przez chińskie ograniczenia związane z koronawirusem.

Chińczycy wykorzystali sankcje Zachodu wobec rosyjskiego reżimu do zakupu surowców, które Moskwa oferowała z dużymi zniżkami. Wzrosły przesyły gazu gazociągiem Siła Syberii. Tu Gazprom chwalił się rekordowym eksportem, ale konkretnych danych o chińskich gazowych zakupach nie upublicznił.

Według agencji Reuters, w 2022 r Rosja ponad dwukrotnie zwiększyła eksport koleją skroplonych węglowodorów lub skroplonego gazu ropopochodnego do Chin.

Sami Chińczycy natomiast nie garnęli się do wypełnienia w Rosji ogromnych luk powstałych po wycofaniu się zachodnich przedsiębiorców i sankcjach ma eksport do Rosji.

Dlatego eksport do Rosji zwiększył się zaledwie o 12 proc., choć potrzeby rynku rosyjskiego były i pozostają dużo wyższe. Biznes chiński chciał w ten sposób uniknąć podpadnięcia pod zachodnie sankcje, co uniemożliwiłoby dostęp do najważniejszego dla Chin rynku - amerykańskiego.