Uczestnicy rynku wątpią, czy w Rosji istnieje gracz, który byłby w stanie przejąć zarządzanie tak dużą siecią i zapewnić dostawę wymaganej ilości odzieży. O tym, że szwedzka grupa H&M szuka nabywcy dla rosyjskiej części biznesu, Kommiersant dowiedział się od źródła zaznajomionego z propozycją.

Według niego wystawione na sprzedaż aktywa obejmują portfel praw najmu około 170 sklepów w 65 miastach Rosji, z tego 40 proc. ma ważną dzierżawę do 2050 r., a 50 proc. do 2030–2050 r., centrum dystrybucyjne o pow. 57,7 tys. mkw. A także zapasy towarów na 30 tygodni o szacowanej wartości 210 mln dolarów.

Grupa H&M zawiesiła prace w Rosji w pierwszych tygodniach po rosyjskiej napaści na Ukrainę, a 18 lipca grupa ogłosiła wycofanie się z rynku. H&M oszacował koszty zamknięcia biznesu w Rosji na około 2 miliardy SEK (196 mln dol.), z czego około 1 miliarda SEK wpłynie na przychody grupy.

Grupa H&M działa w Rosji od 2009 roku. Przychody H&M LLC w 2021 r. wyniosły około 75 miliardów rubli, zysk netto - 8,8 miliarda rubli.

H&M miał bardzo dobre warunki najmu. Jednak takie umowy można w każdej chwili wypowiedzieć jednostronnie, z czego wielu właścicieli centrów handlowych już zaczęło korzystać.

Według źródła Kommiersanta, oferty kupna rosyjskiego biznesu H&M najprawdopodobniej dostali najwięksi rosyjscy detaliści modowi - Melon Fashion Group (ponad 840 sklepów pod markami Zarina, Befree, Love Republic i Sela), Sportmaster grupa (ponad 600 punktów).

Rosyjscy eksperci w branży odzieżowej uważają, że odmowa H&M dostarczenia swoich produktów do Federacji Rosyjskiej sprawia, że sprzedaż całego szwedzkiego biznesu jednej zainteresowanej stronie jest mało prawdopodobna.

Czytaj więcej

H&M zapowiada całkowitą likwidację swojego biznesu w Rosji