Przyjmując, że nagrodę dostaną wszyscy pracownicy, daje to w sumie ponad 150 mln zł. Tegoroczna wartość nagrody jest wyższa o 300 zł od tej z ubiegłego roku. Do jej wypłaty uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 1 kwietnia 2021 r. i byli zatrudnieni w dniu 1 kwietnia 2022 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2021 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

Biedronka podaje, że nagrodą chce uhonorować codzienne wysiłki pracowników w kolejnym roku naznaczonym pandemią i jej ekonomicznymi skutkami. To pracownicy sieci Biedronka zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich.

– Nagroda zostanie wypłacona jeszcze w tygodniu poprzedzającym Wielką Sobotę, by można było z niej skorzystać w trakcie przygotowań do świąt – mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu w sieci Biedronka.

Sieć podaje, że nagroda to kolejny sposób na uhonorowanie pracowników. Od 1 stycznia ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych największej sieci handlowej w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku przeznaczono ponad 142 mln zł. Wynagrodzenie pracowników wzrosło od 200 do 250 zł.

Następnie sieć podwyższyła pensje pracownikom centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych, czym objętych zostało prawie 3 tys. pracowników, a firma przeznaczyła na ten cel ponad 20 mln zł w skali roku.