Solar Company, odzieżowa spółka, kontrolowana przez jej prezesa – Stanisława Bogackiego – podała dane o sprzedaży w styczniu 2021 roku. Widać w nich piętno lockdownu, czyli zamknięcia sklepów sektora w galeriach handlowych. Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w minionym miesiącu 3,0 mln zł. To o 71 proc. mniej niż przed rokiem, gdy firma informowała o 10,7 mln zł obrotu.

Sklepy własne Solaru, w tym outlety, odpowiadały tym razem za 2,2 mln zł przychodu (9,2 mln zł przed rokiem). Według naszych obliczeń, ich udział w sprzedaży spadł zatem z około 86 proc. do około 73,3 proc.

Jak do tej pory, spośród reprezentantów sektora, do którego należy Solar, danymi za styczeń podzieliły się: VRG (spadek o 58,3 proc. rok do roku) i CCC w ramach publikacji informacji o rozszerzonym o miesiąc czwartym kwartale (z naszych obliczeń wynika spadek o 4,5 proc. do 360 mln zł).

Dane za kwartał obejmujący styczeń podało również LPP.