Tesco, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i Europie Środkowej, pokazuje dane dotyczące skali marnowania żywności wewnątrz firmy. Podobne dane dla Tesco w Wielkiej Brytanii publikowane są od czterech lat. Jak podaje Tesco decyzja o publikacji danych demonstruje pełną transparentność firmy w zakresie walki z marnowaniem żywności. Poznanie zjawiska ma pomóc w lepszej identyfikacji jego przyczyn i w dalszym zmniejszaniu jego skali. Ponadto, grupa Tesco zadeklarowała wspólnie z 24 największymi globalnymi dostawcami firmy, że zmniejszą skalę marnowania żywności o połowę do roku 2030 oraz publikacji w ciągu 12 miesięcy danych odnośnie marnowania żywności, a także podjęcia kroków w celu zmniejszania skali tego zjawiska w łańcuchu dostaw i w domach klientów.

- Wykonaliśmy wielki krok naprzód. Niemniej jednak, by walczyć z marnowaniem żywności jeszcze bardzo wiele firm, rządów i miast powinno zadeklarować swoją chęć zmniejszenia tego zjawiska o połowę do roku 2030, jak również monitorowania i publikowania danych dotyczących marnowania żywności i podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie - mówi Dave Lewis, prezes Grupy Tesco.

Największą część wyrzucanej żywności stanowią produkty świeże – warzywa i owoce (42 proc.) oraz pieczywo (18 proc.). Równocześnie produkty te są podstawą darowizn dla banków żywości i organizacji charytatywnych. W roku 2016/17 Tesco przekazało bankom żywności i innym lokalnym organizacjom 1,6 tys. ton pełnowartościowej żywności bezpośrednio ze swoich sklepów. Od momentu rozpoczęcia współpracy w roku 2013, łączna waga przekazanej żywności to 3,7 tys. ton, co odpowiada 8,9 mln posiłków (dane do kwietnia 2017). Produkty przekazuje już 220 sklepów firmy w całym kraju.