Wartość importu z Wielkiej Brytanii, bez uwzględnienia Irlandii Płn., zmalała do 497 mln euro z 1,403 mld rok wcześniej — podał centralny urząd statystyczny (CSO) w Dublinie. Proporcja importowych towarów zmalała do 9 proc. z 21 proc. w styczniu 2020. Największy spadek dotyczył żywności i żywych zwierząt (-75 proc.), paliw: nafty i gazu ziemnego (-71 proc.), chemikaliów, maszyn i sprzętu do transportu (o ponad połowę).

Handlowcy informowali władze o „trudnościach z dotrzymaniem wymogów celnych, o nagromadzonych zapasach, o zastępowaniu brytyjskich towarów sprowadzanymi z innych krajów oraz o ograniczeniach związanych z COVID-19” — dodał CSO.

Import z Irlandii Płn., która pozostaje w systemie Unii na mocy porozumienia o rozstaniu, zwiększył się do 177 mln euro ze 161 mln rok temu.

Eksport irlandzkich towarów do Wielkiej Brytanii zmalał w styczniu o 14 proc. do 946 mln euro, a do Irlandii Płn. zwiększył się do 199 mln ze 170 mln euro.

Dane te ogłoszono wkrótce po opublikowaniu przez Wielką Brytanię wraz z Irlandią Płn. tydzień wcześniej, że eksport jej towarów do Unii zmalał w styczniu o 41 proc. wobec grudnia, w tym o 64 proc. eksport żywności i żywych zwierząt. Według brytyjskiego urzędu statystycznego ONS, ograniczenia związane z wirusem utrudniły ilościowe oszacowanie skutków brexitu.