Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zatwierdził transakcję sprzedaży z 30 maja 2019 r. między spółką The Spar Group Ltd. a siecią Piotr i Paweł. Teraz spółka zacznie reorganizację obecnych sklepów i zmianę szyldów. Po wielu latach marka Piotr i Paweł zniknie z rynku, zostanie zastąpiona przez sklepy Spar i Eurospar.

Na pierwszy ogień pójdą delikatesy w warszawskim centrum Blue City – sklep Piotr i Paweł zamieni się w modelową placówkę Eurostar.

– Działania, które podejmiemy w sklepach Piotr i Paweł, to początek naszej ekspansji oraz rozwoju sieci pod marką Spar, do której od kwietnia 2019 r. mamy wyłączne prawa w Polsce – mówi cytowany w komunikacie spółki Rob Philipson, odpowiedzialny za rynek polski z ramienia The Spar Group. Jak dodaje, ta transakcja jest silnym sygnałem dla wszystkich potencjalnych partnerów detalicznych, że Spar traktuje polski rynek poważnie. – Jesteśmy również przekonani, że toczące się postępowania sądowe dotyczące praw do marki Spar w Polsce zostaną rozstrzygnięte na naszą korzyść – mówi.

Decyzja UOKiK została wydana w momencie, gdy toczą się postępowania sądowe dotyczące własności licencji. Spółka The Spar Group jest przekonana, że rozwiązanie umowy licencyjnej pomiędzy Spar International i Spar Polska zostanie podtrzymane przez sądy: i w Holandii, i w Polsce. – Wbrew pojawiającym się w ostatnim czasie doniesieniom mówiącym o decydującej roli polskich sądów, należy wyraźnie podkreślić, że ostateczna decyzja odnosząca się do kwestii własności licencji Spar w Polsce może zostać podjęta wyłącznie przez sądy holenderskie – twierdzi spółka w komunikacie. Rozprawa wstępna w Holandii zakończyła się decyzją na korzyść Spar International, wskazując, że jest jedynym posiadaczem licencji na markę Spar w Polsce.