Dzięki współpracy Carrefour Polska i MIGAM głusi i słabosłyszący mogą w bardziej komfortowy sposób komunikować się z otoczeniem podczas robienia zakupów w sklepach sieci. Od września br. każdy hipermarket sieci jest wyposażony w tablet ze słuchawkami, który przystosowany jest do obsługi osób głuchych i słabosłyszących.

- Jako pierwsza sieć handlowa zauważyliśmy potrzebę działania w tym obszarze i rozpoczęliśmy współpracę, która ma przede wszystkim realnie wpłynąć na zwiększenie komfortu robienia zakupów w naszych hipermarketach przez osoby głuche i słabosłyszące a także zmniejszyć ich poczucie wykluczenia społecznego – powiedział Robert Noceń z Carrefour Polska.

Wprowadzone urządzenia umożliwiają połączenie przez internet z programem tłumaczącym język migowy stworzonym przez firmę MIGAM. Werbalizuje on komunikaty migane (czyli mówione za pomocą gestów). Osoby słyszące mają możliwość korzystania ze słuchawek, które pozwalają, w razie potrzeby, odseparować się od zwykłego w sklepach szumu i hałasu. Tłumacz dostępny jest w godzinach pracy sklepów Carrefour.

Warto spostrzec, że Carrefour Polska od dawna współpracuje także z Polskim Związkiem Głuchych przy przełamywaniu barier wykluczenia społecznego osób niesłyszących, dzięki czemu powstał projekt zatrudniania osób niepełnosprawnych na kasach. Oprócz tego Carrefour Polska współpracuje z Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, zatrudniając osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Dzięki temu w Carrefour znalazło zatrudnienie około 900 osób o różnym stopniu niepełnosprawności.