Z okazji 30-lecia przedstawienia w Sejmie tzw. planu Balcerowicza, na naszej stronie internetowej umieściliśmy specjalny quiz „Co wiesz o transformacji gospodarczej w Polsce?".

W ciągu doby aż prawie tysiąc Polaków postanowiło sprawdzić swoją wiedzę. Jak im poszło? Pytania ułożone przez Leszka Balcerowicza okazały się stosunkowo trudne, bo średni wynik uzyskany przez odpowiadających wyniósł 5,86 pkt na dziesięć możliwych.

Najmniej problematyczne okazało się pytanie dotyczące kondycji polskiego eksportu. Prawie 90 proc. osób odpowiedziało prawidłowo, że polskim producentom udaje się zwiększać swój udział w handlu międzynarodowym. Stosunkowo dużo dobrych odpowiedzi (prawie 77 proc.) pojawiło się też przy pytaniu, jak udaje się nam gonić poziom zamożności USA (liczony jako PKB per capita z uwzględnieniem siły nabywczej). Obecnie to 50 proc. poziomu amerykańskiego wobec 30 proc. w latach gierkowskiego boomu.

A co sprawiło najwięcej trudności? Tylko ok. 30 proc. odpowiadających wie, że po 1989 r. emisja CO2 w Polsce spadła. Zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca czy w relacji do PKB (to pytanie ma związek z niektórymi opiniami, że za zanieczyszczenie środowiska odpowiada system kapitalistyczny). Dużym wyzwaniem było także pytanie o odsetek zatrudnionych w rolnictwie jeszcze przed transformacją. Prawidłowa odpowiedź to aż 25 proc.

Z kolei nieco ponad 40 proc. osób zdaje sobie sprawę, że w 1989 r. Polska była najbiedniejszym krajem w bloku państw postkomunistycznych. Brak tej wiedzy może być przyczyną wielu nieporozumień. Polska od 30 lat jest najszybciej rozwijającym się krajem w regionie, nasze PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) od tego czasu zwiększyło się prawie trzykrotnie. Ale właśnie ze względu na niski punkt startowy wciąż nie udało się nam dogonić pod względem poziomu rozwoju Czech czy Słowenii.