- Dane uzyskane od naszych ostatnich prognoz potwierdzają, że globalne ożywienie trwa - stwierdziła Kristalina Georgieva. Dodała, że aktywność gospodarcza w trzecim kwartale była lepsza niż oczekiwano w Stanach Zjednoczonych, Japonii i strefie euro. W czwartek najnowsze dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazały, że produkcja gospodarcza w niektórych z 37 krajów członkowskich OECD wzrosła o 9 proc. w trzecim kwartale, po bezprecedensowych spadkach w pierwszej połowie roku. Pozostaje jednak 4,3 proc. poniżej poziomu sprzed kryzysu.

- Najnowsze dane dotyczące branż usług wymagających intensywnych kontaktów [jednak] wskazują na spowolnienie w gospodarkach, w których odradza się pandemia - powiedziała Georgieva. Zauważyła, że nawet przy przełomie szczepionek odrodzenie pandemii pokazuje, jak niepewne będzie ożywienie gospodarcze. Wirus zaraził 56,5 miliona ludzi i pochłonął ponad 1,35 miliona istnień ludzkich. Jego odrodzenie zmusiło niektóre z największych europejskich gospodarek do powrotu do blokady.

Finansowe wsparcia, takie jak transfery pieniężne dla gospodarstw domowych i zwiększone zasiłki dla bezrobotnych, które zostały wprowadzone przez rządy na początku pandemii, albo się skończyły, albo mają wygasnąć do końca roku. Przewiduje się, że utrata miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze podróży i turystyki, będzie nadal znaczna, podkreśliła Georgieva.

- Dlatego potrzebujemy dalszych, zdecydowanych działań politycznych w celu zwalczania niepewności - powiedziała. - Sukces w tym przypadku zależy od naszego szybkiego działania - i wspólnego działania.

Kluczowe priorytety dla krajów to zakończenie kryzysu zdrowotnego, wzmocnienie pomostu gospodarczego prowadzącego do ożywienia i zbudowanie podstaw lepszej gospodarki światowej.

Wirus pogrążył światową gospodarkę w najgorszej recesji od lat 30. W zeszłym miesiącu MFW powiedział, że spodziewa się, że światowa produkcja spadnie w tym roku o 4,4 proc., a w przyszłym roku wzrośnie o 5,2 proc.

Kristalina Georgieva wezwała grupę 20 największych gospodarek świata, G20, do kontynuowania wielostronnych wysiłków na rzecz pomocy najbiedniejszym krajom w czasie kryzysu. Od marca grupa uruchomiła bodźce fiskalne o wartości prawie 12 bilionów dolarów. Zostało to wsparte przez około 7,5 biliona dolarów w działaniach monetarnych prowadzonych przez banki centralne na całym świecie. Środki te wsparły światowy system bankowy, zapewniły płynność rynkom finansowym i osłabiły globalną gospodarkę.

Przywódcy G20 spotykają się online 21 i 22 listopada na dorocznym szczycie, który w tym roku odbywa się pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej.

Nieustanne wspieranie biednych i zadłużonych krajów jest konieczne, powiedziała Georgieva w oddzielnym komunikacie nadzorczym grupy G20 skierowanym do przywódców G20. - Umorzenie długów, dotacje i finansowanie na warunkach preferencyjnych, w tym od prywatnych wierzycieli, pomogą [tym] gospodarkom zachować międzynarodową płynność - powiedziała. Pomogą tym gospodarkom „skierować ograniczone zasoby na wydatki na zdrowie i pomoc ekonomiczną dla ich ludności aż do ustąpienia kryzysu”.

Na początku tego miesiąca ministrowie finansów i bankierzy centralni uzgodnili wspólne ramy restrukturyzacji zadłużenia publicznego niektórych z najbiedniejszych krajów. Posunięcie to jest zgodne z inicjatywą grupy polegającą na zawieszeniu w czasie zadłużenia 44 krajów w kwietniu, dzięki czemu 14 miliardów dolarów jest dostępnych na walkę z pandemią.

Szefowa MFW wezwała do podjęcia podobnych działań, które były odzwierciedleniem Nowego Ładu prezydenta USA Franklina Roosevelta, czyli serii programów, projektów, reform finansowych i przepisów uchwalonych w celu wyciągnięcia Ameryki z Wielkiego Kryzysu. Wezwała również do „zsynchronizowanych inwestycji infrastrukturalnych” w erze po pandemii, aby „pobudzić wzrost, ograniczyć blizny i zająć się celami klimatycznymi”.